خبر

1394/03/04 اطلاعیه پیرامون برگزاری دور سوم کلبه کرامت

طول مدت و روند مستمر کرسی کلبه کرامت پس از گذشت 8 سال از تأسیس آن، اندیشه‌جویان باسابقه را نیازمند به بازخوانی مجدد مطالب جهت باروری فکری کرده و از سوی دیگر، اندیشه‌جویان جدیدالورود را دچار عقب‌افتادگی جدی نموده است. برای رفع این نقیصه، برگزاری دوره‌های موازی دوره‌ی نخست در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا، دوره سوم «کلبه کرامت»، از اردی‌بهشت سال 1394 آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد. بدیهی است دوره‌ی پایه و اصلی، دوره یکم کلبه کرامت است و دوره‌های دوم و مابعد، در حاشیه و به موازات آن تعریف شده تا اندیشه‌جویان باسابقه، با بازخوانی مجدد مباحث به فراوری فکری برسند، و از سوی دیگر، اندیشه‌جویان جدیدالورود نیز جبران عقب‌افتادگی خود را بکنند.

مدرس: آقای صحراگرد

زمان برگزاری: سه‌شنبه هر هفته ساعت 15:00