خبر

1391/01/14 بیانیه درباره وب‌سایت‌ها و مراکز منتشرکننده‌ی کلبه کرامت
این وب‌سایت kolbeh-keramat.ir، تنها پایگاه رسمی «کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی» تحت عنوان عمومی «کلبه کرامت» است. سایر وب‌سایت‌هایی که مطالب مربوط به کلبه کرامت را منتشر می‌کنند، غیررسمی بوده و ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه و تلاش ایشان، اما لزوماً مورد تأیید این اندیشکده نیستند.