سیر مطالعاتی «آینده‌شناسی»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی آینده‌پژوهی و مباحث آینده‌شناسی و جامعه‌سازی، ...
جلسات مربوط به این سیر مطالعاتی:
225 از کلبه کرامت - روی‌کرد عاقبت‌مدار (1)
226 از کلبه کرامت - روی‌کرد عاقبت‌مدار (2)
227 از کلبه کرامت - روی‌کرد عاقبت‌مدار (3)
197 از کلبه کرامت - روی‌کرد تحول‌مدار
648 از کلبه کرامت - بازی جنگ (2) ـ دکترین استراتژیکی اقتصادی آمریکا
685 از کلبه کرامت - جامعه ی دیجیتال (8) ـ رفراندوم با هشتگ، برای قتل
151 از کلبه کرامت - حق ترسیدن (گزارش مرکز سیاست دوحزبی آمریکا)
155 از کلبه کرامت - چشم‌انداز 2015 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا
156 از کلبه کرامت - سریال 24 (4) - فصل دوم (1) - جهان در خطر - کمیسیون منع اشاعه‌ی WMD در کنگره آمریکا
157 از کلبه کرامت - گزارش مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا
159 از کلبه کرامت - چشم انداز 2025 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا
210 از کلبه کرامت - گزارش NPR - دکترین جدید هسته‌ای آمریکا
228 از کلبه کرامت - دکترین نیروهای مسلح آمریکا (1)
229 از کلبه کرامت - استراتژی امنیت ملی آمریکا (1)
230 از کلبه کرامت - استراتژی امنیت ملی آمریکا (2)
231 از کلبه کرامت - دکترین نیروهای مسلح آمریکا (2)
328 از کلبه کرامت - کلبه‌ی دیجیتال
332 از کلبه کرامت - جامعه‌ی دیجیتال (1)
334 از کلبه کرامت - جامعه‌ی دیجیتال (2)
337 از کلبه کرامت - جامعه‌ی دیجیتال (3)
339 از کلبه کرامت - جامعه‌ی دیجیتال (4)
434 از کلبه کرامت - مانی‌تاریسم
435 از کلبه کرامت - اتوپیای ونوس
475 از کلبه کرامت - زمین 1494
532 از کلبه کرامت - ترندهای 2045 - DCDC
579 از کلبه کرامت - سفر بین ستاره‌ای
588 از کلبه کرامت - پروژه SSR ایران مبتنی بر توافق برجام و قطعنامه 2231
681 از کلبه کرامت - جامعه‌ی دیجیتال (6) - جامعه‌ی الحاقی (1) - ایمپلنت برای مدیریت توهم (در زندگی دوم)
641 از کلبه کرامت - بازی جنگ (1) - دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا
678 از کلبه کرامت - جامعه ی دیجیتال (5) - فقر ستاره و امتیاز
651 از کلبه کرامت - بازی جنگ (3) - دکترین استراتژیکی اقتصادی آمریکا (2)
682 از کلبه کرامت - جامعه‌ی دیجیتال (7) - جامعه‌ی الحاقی (2) - مس ایمپلنت (ایمپلنت مسلح)
704 از کلبه کرامت - آمریکا (۴) - چگونه آن‌ها مانند ما بشوند؟
707 از کلبه کرامت - بازی جنگ (۴) - دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا (۲)
708 از کلبه کرامت - بازی جنگ (۵) - دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا (۳)
171 از کلبه کرامت - دهه‌ی چهارم، دهه‌ی پیش‌رفت
373 از کلبه کرامت - انسان تراز
375 از کلبه کرامت - ناتو یا ساتو
377 از کلبه کرامت - قلب جهان
380 از کلبه کرامت - قدرت ملی
382 از کلبه کرامت - برندگذاری
383 از کلبه کرامت - دولت تراز
385 از کلبه کرامت - امت تراز
387 از کلبه کرامت - بیت تراز
389 از کلبه کرامت - علم تراز
390 از کلبه کرامت - نظام تراز
392 از کلبه کرامت - سبک زندگی، اصل قضیه
394 از کلبه کرامت - عرش الرحمن
405 از کلبه کرامت - مِلک تراز
412 از کلبه کرامت - ارشاد ملّی
424 از کلبه کرامت - اطمینان
466 از کلبه کرامت - آموزش تراز
472 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (1) - جامعه‌ی کامل
474 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (2)
478 از کلبه کرامت - محیط تراز
513 از کلبه کرامت - عصر تراز
535 از کلبه کرامت - سواد تراز
540 از کلبه کرامت - ترندهای برنامه ششم
541 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (3)
543 از کلبه کرامت - معرفت تراز (1)
545 از کلبه کرامت - معرفت تراز (2)
548 از کلبه کرامت - معرفت تراز (3)
552 از کلبه کرامت - معرفت تراز (4)
556 از کلبه کرامت - معرفت تراز (5)
562 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (4)
564 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (5)
569 از کلبه کرامت - ترندهای 1394 در افق 1414
570 از کلبه کرامت - جامعه‌ی تراز (6)
286 از کلبه کرامت - موعودگرایی و آواتاریسم (1)
287 از کلبه کرامت - مهدی(عج)، حقیقتی بر گونه‌ی آواتارها
288 از کلبه کرامت - مهدویت، حقیقتی بر گونه‌ی آواتاریسم
52 از کلبه کرامت - دکترین ملی ‌انرژی‌ جمهوری اسلامی
275 از کلبه کرامت - دکترین ملی سلامت جمهوری اسلامی در افق 1414
308 از کلبه کرامت - دکترین ملی بیع جمهوری اسلامی در افق 1414
340 از کلبه کرامت - دکترین ملی حساب‌داری جمهوری اسلامی در افق 1414
605 از کلبه کرامت - آب و هوای تراز (1) - ریخت‌شناسی مصنوعی زمین
621 از کلبه کرامت - آب و هوای تراز (2) - ریخت‌شناسی طبیعی زمین
471 از کلبه کرامت - علوم اقتدارآفرین (10) - نقشه‌ی دکترینولوژی