سیر مطالعاتی «اقتصاد»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی اقتصاد، به طور خاص مباحث مربوط به فلسفه و دکترین اقتصاد، اقتصاد در اسلام، پول‌شناسی، ربا و قمار، آینده‌شناسی اقتصاد، بحران‌‌های اقتصادی، جنگ‌های اقتصادی، و ...
جلسات مربوط به این سیر مطالعاتی:
526 از کلبه کرامت - بزرگترین کلاهبرداری تاریخ
434 از کلبه کرامت - مانی‌تاریسم
435 از کلبه کرامت - اتوپیای ونوس
475 از کلبه کرامت - زمین 1494
302 از کلبه کرامت - شورش علیه طمع (1)
303 از کلبه کرامت - جهان بدون وال‌استریت
304 از کلبه کرامت - مرگ بر بورس
305 از کلبه کرامت - من کلاهبردارم، پس هستم! - بیت عنکبوت
307 از کلبه کرامت - راز بقاء آن یک درصد
309 از کلبه کرامت - زندگی، پول و دیگر هیچ
311 از کلبه کرامت - عبدالطمع، پول‌شویی در دست شیطان
314 از کلبه کرامت - دکترین شوک
316 از کلبه کرامت - دکترین فریدمن (1)
319 از کلبه کرامت - دکترین فریدمن (2)
325 از کلبه کرامت - شورش علیه طمع (11)
327 از کلبه کرامت - دکترین فریدمن (3)
342 از کلبه کرامت - بیمه
345 از کلبه کرامت - حرص و ولع عمر
351 از کلبه کرامت - سیلا و کرایب‌دیس - بازی دو سر باخت
386 از کلبه کرامت - بازار آزاد - بازار صلواتی
401 از کلبه کرامت - ربای مرکب
415 از کلبه کرامت - تجارت ویژه
459 از کلبه کرامت - جایی که از ربوکاپ هم کاری ساخته نیست
473 از کلبه کرامت - خانه خراب
477 از کلبه کرامت - سگ‌کشی
480 از کلبه کرامت - دست نامرئی بازار و یدالله
518 از کلبه کرامت - روی‌کرد معیشت‌مدار (1) - بازار
494 از کلبه کرامت - زمانی برای تغییر
495 از کلبه کرامت - فیات
520 از کلبه کرامت - بقاء با کنترل پول
522 از کلبه کرامت - رؤیای آمریکایی و سه خانواده‌ی خبیث
523 از کلبه کرامت - جدال پول و کارنسی
524 از کلبه کرامت - امپراتوری ربا
525 از کلبه کرامت - مرگ استاندارد دلار
557 از کلبه کرامت - چرتکه
690 از کلبه کرامت - گوانتاناموی پولی
713 از کلبه کرامت - پول‌فروشی (1)
714 از کلبه کرامت - پول‌فروشی (2)
602 از کلبه کرامت - دموکراسی تملک املاک (2)
616 از کلبه کرامت - چی‌مریکا
618 از کلبه کرامت - داروینیسم مالی (1) (از انقلاب تا تطور)
622 از کلبه کرامت - فلسفه‌ی پول و دکترین قیمت
604 از کلبه کرامت - دموکراسی تملک املاک (3)
620 از کلبه کرامت - داروینیسم مالی (2) (از انقلاب تا تطور)
614 از کلبه کرامت - پول‌سازی با فرمول اختیار در جعبه سیاه
611 از کلبه کرامت - کارگزاران امپریالیسم بانکی و جنایت‌کاران اقتصادی
594 از کلبه کرامت - من اقتصادم! اقتصاد حباب
596 از کلبه کرامت - خوف؛ دغدغه‌ی رفع مخاطره
598 از کلبه کرامت - از تأمین اجتماعی تا مدیریت مشاع ریسک
600 از کلبه کرامت - در آرواره‌های کوسه‌های آب آلوده
601 از کلبه کرامت - دموکراسی تملک املاک (2)
606 از کلبه کرامت - کابوس آمریکایی
627 از کلبه کرامت - سواد مالی
628 از کلبه کرامت - پارادایم جدایی اقتصاد از دین
629 از کلبه کرامت - سینرژی انقلاب‌های اکونومی
607 از کلبه کرامت - انقلاب های اکونومی (12)
675 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی سوم (3) - رؤیای چینی (3)
646 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی سوم (1) - رؤیای چینی (1)
639 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (3) - دکترین نیکسون-کیسینجر
677 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی سوم (4) - پول داغ جنگ هر سه جبهه (1)
591 از کلبه کرامت - مقدمات جنگ ارزی نوین
592 از کلبه کرامت - عصر جنگ آربیتراژی
584 از کلبه کرامت - جنگ جهانی بشر با خدا (1)
585 از کلبه کرامت - جنگ جهانی بشر با خدا (2)
586 از کلبه کرامت - جنگ جهانی بشر با خدا (3)
587 از کلبه کرامت - راستی‌آزمایی ادعای ریکاردز
589 از کلبه کرامت - از روسیه با نفرت
590 از کلبه کرامت - جنگ ارزی GDP پایه
636 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (1) - دیکتاتوری دلار
658 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی سوم (2) - رؤیای چینی (2)
679 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی سوم (5) - پول داغ جنگ هر سه جبهه (2)
630 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (1)
642 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (4) - آغاز عصر دیکتاتوری دلار
633 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (2)
637 از کلبه کرامت - جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (2) - عصر امپراتوری دلار
652 از کلبه کرامت - ابر انقلاب بهاء
672 از کلبه کرامت - مقابله با جادوی پولی و مالی
674 از کلبه کرامت - بیعت و اجرت (آقای ریال)
360 از کلبه کرامت - برکت و انفاق
369 از کلبه کرامت - رزق و برکت
688 از کلبه کرامت - رزق مؤمن انقلابی
391 از کلبه کرامت - مقاومت اقتصادی
469 از کلبه کرامت - طراحی عملیات جنگ اقتصادی
482 از کلبه کرامت - دکترین بیعت
491 از کلبه کرامت - زکات
493 از کلبه کرامت - وزارت زکات (1)
496 از کلبه کرامت - وزارت زکات (2)
471 از کلبه کرامت - علوم اقتدارآفرین (10) - نقشه‌ی دکترینولوژی