سیر مطالعاتی «سیاست خارجی»

توضیحات:
مناسب برای دانشجویان یا علاقمندان به رشته‌ی علوم سیاسی و روابط بین الملل، به طور خاص مباحث مربوط به مطالعات قدرت و منازعات در عرصه بین المللی و جهانی، دیپلماسی، جنگ‌های جهانی، تئوری بازی‌ها در عرصه جهانی، و ...
جلسات مربوط به این سیر مطالعاتی:
39 از کلبه کرامت - معرفت‌الضعف‌ـ‌‌ آسیب‌شناسی‌
41 از کلبه کرامت - قدرت‌شناسی
174 از کلبه کرامت - دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم ‌ـ درآمدی ‌بر‌ طرح‌ریزی ‌قدرت ‌نرم
175 از کلبه کرامت - دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم‌ ـ دكترین ‌اقدام ‌نامتقارن (‌1)
177 از کلبه کرامت - دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم‌ ـ ‌دكترین ‌اقدام ‌نامتقارن (‌2)
179 از کلبه کرامت - دکترینولوژی قدرت نیمه‌سخت (1) - پول مظهر قدرت نیمه‌سخت
185 از کلبه کرامت - دکترینولوژی قدرت نیمه‌سخت (2) - روند IMA و DDR
203 از کلبه کرامت - روی‌کرد قدرت‌مدار
37 از کلبه کرامت - روند روابط خارجی
208 از کلبه کرامت - روی‌کرد استقامت‌مدار (1)
626 از کلبه کرامت - سیاست درهای باز
464 از کلبه کرامت - دکترین استقامت (1)
467 از کلبه کرامت - دکترین استقامت (2)
173 از کلبه کرامت - طرح مأموریت
34 از کلبه کرامت - عرصه‌شناسی
202 از کلبه کرامت - روی‌کرد عرصه‌مدار (1)
516 از کلبه کرامت - موج سوم عرصه‌سازی
668 از کلبه کرامت - قرآن‌ستیزی به روش آمریکایی
260 از کلبه کرامت - جهان 2012 - نقطه عطف جنگ جهانی چهارم
301 از کلبه کرامت - پیش به سوی 2012 حشاشین!
289 از کلبه کرامت - شاخ آفریقا
397 از کلبه کرامت - لیبی
423 از کلبه کرامت - عراق
431 از کلبه کرامت - افغانستان (1)
489 از کلبه کرامت - آن مرد که می‌گفت «صنعت هولوکاست» آمد
506 از کلبه کرامت - آمریکا (1) - خودزنی تروریستی
427 از کلبه کرامت - صهیونیست‌های مسلمان
425 از کلبه کرامت - ایران (1) - هنر یک استراتژیست (1) - چگونه پنجه عقاب شکست؟
426 از کلبه کرامت - ایران (2)- هنر یک استراتژیست (2) - درس‌های عملیات پنجه عقاب
18 از کلبه کرامت - ایران (3) - دکترین آنفولانزای نیویورکی
517 از کلبه کرامت - ایران (4) - دکترین آژاکس
670 از کلبه کرامت - چگونه به ایران نفوذ کنیم؟ (1) - درس یکم: به روش مذاکره‌گری یک غدار
661 از کلبه کرامت - اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (1) - بپذیرید که اسلام نمی تواند!
662 از کلبه کرامت - اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (2) - هر آمریکایی که مسلمان شود، تروریست شده است
663 از کلبه کرامت - اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (3)
664 از کلبه کرامت - ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (1) - به این دلیل باید به FATF بپیوندید (روسری تو توهین به پرسنل CIA است)
667 از کلبه کرامت - اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (4) - جمهوری تروریستی پاکستان و بن‌بست افغانستان
379 از کلبه کرامت - عکس یادگاری با شیطان - بررسی دکترین شیطان
665 از کلبه کرامت - ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (2) - سپاه‌چِنچ از مسیر دروازه غار
687 از کلبه کرامت - ایران (8) - ترمینال غرب
671 از کلبه کرامت - ایران (7) - هشت وجهی مجارستانی (1) - موازنه‌ی راست و دروغ بن‌مناشه
654 از کلبه کرامت - ایران (5) - زیرودِیز و عملیات نیتروزئوس
656 از کلبه کرامت - ایران (6) - اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس
702 از کلبه کرامت - ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (۳) - عملیات ساین‌پوست
704 از کلبه کرامت - آمریکا (۴) - چگونه آن‌ها مانند ما بشوند؟
710 از کلبه کرامت - سوریه (۱) - قطعه‌ی مهم پازل
712 از کلبه کرامت - سوریه (2) - آوردگاه نبرد خیر و شر
716 از کلبه کرامت - آفریقا (2) - مردم‌نگاری در شاخ آفریقا
729 از کلبه کرامت - آمریکا (5)
206 از کلبه کرامت - روی‌کرد محیط‌مدار
471 از کلبه کرامت - علوم اقتدارآفرین (10) - نقشه‌ی دکترینولوژی